HIBRĪDAIS MOBILAIS ATTĪRĪTĀJS

Gliemežtransportieris ar piebūvētu graudu aspirācijas priekštīrītāju un uzmontētu sīko piemaisījumu separatoru GRUBER “VRKH”

VRKH – tas ir VRK tīrītāja paplašinājums (gliemežtransportieris ar piebūvētu graudu aspirācijas priekštīrītāju). Šajā modifikācijā ir pievienots sietu separators, kurš atdala no graudiem smalkus smagus piemaisījumus, tādus kā smiltis, drupināti graudi, nezāļu sēklas un tam līdzīgus. Sieta perforējuma diametrs ir 3,5 mm. Lielākā daļa šo piemaisījumu tiek atdalīta vienkārši lādējot graudus ar gliemežtransportieri.

Tālāk graudi, tāpat kā versijā VRK, virzās pa transportieri un iekļūst aspirācijas priekštīrītājā, kur tie tiek attīrīti no viegliem piemaisījumiem, tādiem kā pelavas un tam līdzīgi. Respektīvi no piemaisījumiem, kuri ir vieglāki par graudiem.

Materiāla padeve un attīrīšanas kvalitāte tiek regulēta ar vārstiem.

Tīrītāju ražības

Modelis VRKH-100 VRKH-120 VRKH-150 VRKH-200
Ražība, t/st 7-12 10-15 15-23 30-40

GR-sērijas GRAUDU PRIEKŠTĪRĪTĀJS

Graudu un kukurūzas tīrītājs darbojas uz ciklona principa un ir piemērots daļiņu atdalīšanai, kas ir vieglākas par graudiem (sēnalu, putekļu, sīko graudu un tml.).

TIPS: GR 12 / 20 / 30 / 40 / 60

Pateicoties tam, ka šīs sīkās daļiņas tiek atdalītas, graudi kļūst tīri un veselīgi, līdz ar to graudi var glabāties ilgāk.
Gaisa padeve un līdz ar to arī tīrīšanas kvalitāte var tikt noregulēta ar gaisa vārstu pie izejas no tīrītāja. Tīrīšanas intensitāti ir iespējams pielāgot arī regulējot ventilatora motora ātrumu ar elektroniskiem līdzekļiem.

Galvenās īpašības:

  • Atdala daļiņas, kas ir vieglākas par uzstādīto lielumu
  • Ciklonu var uzstādīt kopā ar tīrītāju vai atsevišķi
  • Tīrīšanas produkti un atkritumi var tikt aizvadīti ar caurulēm
  • Attīrīšanas ražība ir līdz 12 – 60 t/h, atkarībā no modeļa.